SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na osnovi članka 9 . do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. 7. 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Općih uvjeta organizacije parkiranja
na javnom parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07 i 6/08) članak 2. mijenja se i glasi:

Javna parkirališta na kojima se obavlja cjelogodišnja naplata na području Grada Opatije dijele se u tri zone:

1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta

- Opatija; Ulica m. Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave)

- Opatija; Spinčićeva ulica (početni dio do pošte)

- Opatija; Kumičićeva ulica (dio prema parkiralištu »Tržnica«)

- Opatija; parkiralište »Tržnica«

- Opatija; Ulica m. Tita (od »Maje« do Trga Vladimira Gortana )

- Opatija - Volosko; Ulica A. Štangera (od kbr 63. - do raskrižja sa Ulicom m. Tita)

2) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta:

- Opatija; parkiralište Lipovica

- Opatija; Ulica F. Peršića

- Opatija; Spinčićeva ulica: (od pošte do Nove ceste)

- Opatija; Kumičićeva ulica (osim dijela prema parkiralištu Tržnica)

- Opatija; Ulica V. Cara Emina

- Opatija; Ulica Zert uključujući i pristanište

- Opatija; Ulica m. Tita (od Hotela Palace do skretanja za Evangelističku crkvu)

- Opatija-Volosko; Ulica I. Poščića

- Opatija-Volosko; Ulica A. Štangera (od raskrižja s Ulicom Črnikovica do kbr. 63)

- Opatija; parkiralište pored hotela Imperial

3) ZONA »2«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta:

- Opatija; Ulica m. Tita (od skretanja za Evangelističku crkvu do Punta Kolove)

Zone iz prethodnog stavka ovoga članka označene su kako slijedi:

- zona »0« označena je crvenom bojom,

- zona »1« označena je plavom bojom,

- zona »2« označena je žutom bojom,

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 2. obavlja se u sljedećim razdobljima te cijenama:

1. u razdoblju od: 01.05. do 30.09.

svaki dan uključujući neradne dane i blagdane od 07.00 do 21.00 sat po sljedećim cijenama:

- ZONA »0«: 10,00 kn/h, osim parkirališta Tržnica

- Parkiralište Tržnica: prvi sat 5,00 kn/h; svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA »1«: 5,00 kn/h

- ZONA »2«: 5,00 kn/h

2. u razdoblju od 01.10.-30.04.

a) radnim danom i subotom 07.00 - 19.00 sati, a nedjeljom, praznikom i drugim neradnim danom od 07.00 - 13.00 sati

- ZONA »0« (osim Volosko-Štangerova od kbr 63. - Gradske uprave, Opatija-ispod zgrade Porezne uprave): prvi sat 5,00 kn/h; svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA »1«: 5,00 kn/h

- ZONA »2«: 3,00 kn/h

b) radnim danom od 07 do 19.00 sati te subotom od 7.00 do 14.00 sati

- ZONA »0« (Volosko-Štangerova od kbr. 63 do Gradske uprave; ispred Porezne uprave): prvi sat 5,00 kn, svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA »1« (Štangerova, Ivana Poščića, Lipovica,): 5,00 kn/h«.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 3. obavlja se u razdoblju od 01.05. do 30.09. po slijedećim cijenama i razdoblju:

1. Ičići - ispred marketa, Ika - ispred marketa 10,00 kn na sat , prvih 20,00 minuta besplatno, od 8.30 do 21.00 sat

2. ostalo 5,00 kn na sat od 7.00 do 21.00 sat«

Članak 5.

Članak 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za povredu obveze iz ugovora iz članka 12. ovih Općih uvjeta, plaća se ugovorna kazna:

- za »0« Zonu u iznosu od 200,00 kn dnevno te parkirališta iz članka 3. (Ičići - ispred marketa te Ika ispred marketa, Volosko-vaterpolo plato

- za zonu »1«, zonu »2«, te parkirališta iz članka 3. ovih Općih uvjeta (osim Ičići i Ika ispred marketa) u iznosu od 100,00 kn dnevno.«

IV. POVLAŠTENE I MJESEČNE KARTE I REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Povlaštena i mjesečna karta ne može se izdati za područje »0« zone, za parkirališta u Ičićima ispred marketa, Iki ispred marketa te Volosko-vaterpolo plato.«

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba koja

- ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili

uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi stanovanja

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - strani državljanin koja

- ima boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te preslikom radne dozvole

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili

ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima pravna i fizička osoba koja

- obavlja djelatnost iznajmljivanja apartmana na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem Ureda za Turizam izdano za svaki pojedini apartman, te

- koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba, porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - zaposlenik koja:

- je zaposlena u tvrtki koja obavlja djelatnost na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja , što dokazuje radnom knjižicom ili uvjerenjem tvrtke

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Osobama iz ovog stavka može se izdati povlaštena karta samo za ZONU »2« i parkiralište u Voloskom-Ulica Črnikovica (sezonsko parkiralište)

Fizičkoj osobi iz stavka 1., 2, i 5. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta.

Pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 3. i 4. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

Za jedno vozilo može se izdati povlaštena karta samo po jednoj osnovi.«

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana bez osiguravanja parkirnog mjesta.

Povlaštena i mjesečna karta izdaje se za područja naplate prema adresama prebivališta korisnika i to:

- parkiralište Lipovica: Ulica m. Tita br. 9, 12 , 15 i 17; Stubište Lipovica; St. M. Tentora 2, 4, i 6, Ulica I. Kaline

- parkiralište F. Peršića: Ulica F. Peršića, Ulica m. Tita 54 - 78 i 33 - 69, Ulica A. Šenoe 5 , Stubište M. Krleže, Stubište Dražica)

- parkiralište Spinčićeva ulica i Kumičićeva ulica (osim dijela uz tržnicu): Spinčičeva ulica; M. Balote, A. Šenoe 7, Ul. 9. rujna, M.Tita od 71 do 79 i od 80 do 88, M. Krleže 6 i 8; Kumičićeva ulica, Ulica D. Gervaisa, Ul. Križišće, Ul. B. Milanovića, Radnička ulica, Svetog Florijana, Put u Bregi, Ulica E. Bošnjaka

- parkiralište Ulica V. Cara Emina i Ulica Zert: Ulica V.C. Emina, Ul. Zert i Ul. m. Tita od 90 - 118; 81 - 103

- Parkiralište Rakovčeva ulica: Rakovčeva ulica, Put Vrutki, Veprinački put 2 - 14; 1-7

- Parkirališta Ulica m. Tita (od Hotela Palace do Punta Kolove): Ulica m. Tita od kbr. 144 do 222; 119-171, Ortelova ulica

- Parkiralište kraj hotel Imperial: (Ulica V. Nazora, Ulica Poginulih hrvatskih branitelja)

- Parkirališta u Voloskom: Ulica I. Poščića, Ulica A. Štangera, Stubište Baredine br. 2, 4 i 6; Ulica Skradinj; Ulica Dr. Andrije Mohorovičića, Brajdica, Put uz Dol kbr. 1 - 15 i 2, 4, Obala Frana Supila, Ulica Črnikovica, Stube R. K. Jeretova,

- parkiralište Dražina: (Ika)«

Članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobe koje imaju pravo na povlaštenu pretplatnu parkirnu kartu plaćaju naknadu i to:

- Fizička osoba iz članka 17. stavka 1. i 2. - 30,00 kn mjesečno

- Pravna i fizička osoba iz članka 17. stavka 3. i 4. - 350,00 kn mjesečno po vozilu

- Fizička osoba iz članka 17. stavka 5. - 150,00 kn mjesečno«.

Članak 9.

Ove izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 340-01/07-01/40

Ur.br. 2156/01-03-01-08-18

Opatija, 22. srpnja 2008.

Predsjednik Poglavarstva

Gradonačelnik

dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr