SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

52.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu za sljedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje zelenih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2008. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 2.410.000,00 kn

- zaštita okoliša, DDD 60.000,00 kn

- zaštita okoliša, VHS 120.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 2.000.000,00 kn

- intervencije na javnim površinama 230.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 1.730.000,00 kn

- održavanje fontana 30.000,00 kn

- parkovno uređenje i uređenje zelenih

površina 1.700.000,00 kn

3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 450.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje

oborinskih kolektora 450.000,00 kn

4. PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI 15.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 320.000,00 kn

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 320.000,00 kn

6. UREĐENJE PARKIRALIŠTA,

REGULACIJA PROMETA

PROMETNA SIGNALIZACIJA,

TRANSPORT 335.000,00 kn

7. ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000,00 kn

8. JAVNA RASVJETA 2.470.000,00 kn

- utrošak električne energije za

javnu rasvjetu 1.400.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 800.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 270.000,00 kn

9. ODRŽAVANJE JAVNIH

POVRŠINA 764.000,00 kn

- tekuće održavanje ulica i trgova 764.000,00 kn

prema prioritetima u svim naseljima

10. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

CRESKA ULICA 130.000,00 kn

I PJACAL KOD ŽUPNE CRKVE

- tekuće održavanje i uređenje odvodnje

oborinskih voda 130.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.784.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 6.000.000,00 kn, sufinanciranja Turističke zajednice Grada Malog Lošinja u iznosu od 100.000,00 kn i iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 2.684.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-08-7

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr