SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

56.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/ 07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 26. sjednici 31. srpnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 - MALI LOŠINJ

Članak 1.

Članak 9. stavak 2. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 - Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 21/08) mijenja se i glasi: »Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/65

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr