SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

55.

Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 45. stavka 1. i 2. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, te članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Cvrčak

I.

Imenuje se Radmila Bišćan za ravnateljicu ustanove Dječji vrtić Cvrčak, na vrijeme od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr