SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 20. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/07) mijenja se i sada glasi:

»Natječaj se objavljuje u pravilu u trećem kvartalu tekuće godine i ostaje otvoren 30 dana.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne primaju se u obzir.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/08-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr