SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

53.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje trgova financirat će se iz sredstava boravišne pristojbe i sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 1.558.000,00 kuna, za sljedeće namjene:

- popločenje Trga Studenac u Nerezinama,

radovi dovršeni 2007. g. u 2008. godini

financirati će se iznos od 1.458.000,00 kn

- opremanje urbanom i komunalnom

opremom 100.000,00 kn

Članak 3.

Građenje pristupne ceste i infrastrukture u skladišno- servisnoj zoni Kalvarija ukupna vrijednost 5.200.000,00 kn. Izvori financiranja:

- Ministarstvo gospodarstva 600.000,00 kn

- PGŽ 100.000,00 kn

- komunalni doprinos 2.271.228,00 kn

- iz viška prihoda 2.228.772,00 kn.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 646.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- sufinanciranje radova uređenja javne rasvjete

na šetnici Valdarke - Veli Lošinj 320.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete u Nerezinama 40.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete Artatore 35.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete u Velom

Lošinju 30.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta

(Susak, Ilovik, Unije, Ćunski, Sv. Jakov,

Punta Križa, Belej, Ustrine) 60.000,00 kn

- sufinanciranje javne rasvjete šetnice

Sunčana uvala - Anunziata 161.000,00 kn

Članak 5.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres - Mali Lošinj d.o.o.

a) dovršenje kanalizacije Rovenska u Velom Lošinju, u dužini od 1.050 m Grad Mali Lošinj financirat će ukupno 1.500.000,00 kn, iz vlastitih sredstava 1.000.000,00 kn i iz sredstava komunalnog doprinosa u visini od 500.000,00 kn.

b) projekt vodoopskrbe visoke zone u Malom Lošinju, u ukupnoj dužini 640 m (Kalvarija, Kročata, zaobilaznica Sv. Martin), u 2008. g. planira se izvedba I. faze projekta u vrijednosti 1.000.000,00 kn.

c) Izgradnja kanalizacije obale
Priko I. faza 1.500.000,00 kn

Sredstva osigurana u projektu Jadran

Članak 6.

Izgradnja obalnog zida Priko I. faza

- izrada projekta zida 150.000,00 kn

- izvedba obalnog zida I. faza 800.000,00 kn

Izvori finaciranja - kapitalne pomoći iz Proračuna RH.

Članak 7.

Građenje i uređenje groblja financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 200.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- proširenje groblja u Malom Lošinju, izvedba pristupnog puta I. faza 200.000,00 kn.

Članak 8.

Građenje i uređenje parkirališta Zagazinjine, radovi dovršeni u studenome 2007. godine, a financirat će se u 2008. godini iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u iznosu od 780.000,00 kn i iz Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 1.520.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- uređenje parkirališta Zagazinjine 2.300.000,00 kn.

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 14.854.000,00 kuna, od čega se 5.326.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 9.528.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu Grada Malog Lošinja, a dio čini sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kapitalna pomoć, kao i sufinanciranje Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/096

Ur. broj: 2213/01-01-08-8

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr