SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

50.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 76/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja »Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 31. srpnja 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2008. GODINU

I.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2008. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/56

Ur. broj: 2213/01-01-08-10

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjene i dopune Plana razvojnih prog  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr