SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Na temelju članka 32. st. 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj 96/03) i članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2008. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/08-01/56

Ur. broj: 2213/01-01-08-9

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malo  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr