SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06), a u svezi članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/97),

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o subvenciji boravka djece u ustanovama
predškolskog odgoja

Članak 1.

Utvrđuje se ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu do 1.750,00 kn po djetetu za cjelodnevni boravak.

Članak 2.

Utvrđuje se da će Općina Viškovo subvencionirati boravak djece sa prebivalištem na području Općine Viškovo u ustanovama predškolskog odgoja u visini do 1.150,00 kn od ekonomske cijene po djetetu na teret Proračuna Općine Viškovo, a ostatak do pune cijene snosit će roditelji.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. rujna 2008. godine.

Klasa: 021-04/08-01/10

Ur. broj: 2170-09-08-01-20

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr