SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje kapitalnih objekata od interesa za
Općinu Viškovo tijekom 2008. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine (»Službene novine PGŽ« broj 45/07 i 12/08) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- komunalna naknada 1.188.447,00 kuna

- spomenička renta 50.000,00 kuna

- prihodi od drugih izvora Proračuna 38.576,00 kuna

- kreditna sredstva 500.000,00 kuna

- prenesena sredstva 592.177,00 kuna


UKUPNO: 2.369.200,00 kuna


(slovima: dvamilijunatristošezdesetidevettisućadvijesto kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.«

Članak 2.

Članak 5., stavak 1. i 6. mijenjaju se i glase:

»Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine čini:

1. Boćalište Marčelji 121.000,00 kuna

2. Idejni projekat svlačionica NK

Halubjan Brnasi 70.000,00 kuna

3. Dom Marinići 220.000,00 kuna

4. Društveni sadržaj Milihovo

(zgrada vrtića) 1.200.000,00 kuna

5. Zdravstvena stanica 100.000,00 kuna

6. Zgrada Mavrovičino 30.000,00 kuna

7. Sportska dvorana osnovne škole

- projekt rekonstrukcije kotlovnice

sa izradom plinske kotlovnice 470.000,00 kuna

8. Boćalište Marinići-rekonstrukcija 100.000,00 kuna

9. Uređenje okoliša Spomen doma

I. M. Ronjgova 58.200,00 kuna


UKUPNO: 2.369.200,00 kuna


(slovima: dvamilijunatristošezdesetidevetisućadvijesto kuna i 00/100)

Društveni sadržaj Milihovo (zgrada općine)

Izdaci za društvene sadržaje Milihovo (zgrada Općine) podrazumijevaju izradu idejnog rješenja zgrade Općine.

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/08-01/10

Ur. broj: 2170-09-08-01-19

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr