SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 3. srpnja 2008. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE VIŠKOVO ZA 2008. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 45/07 i 12/08) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Viškovo za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/6

Ur. broj: 2170-09-08-01-6

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viš  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr