SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 20. a u svezi sa člankom 65.a Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03 i 26/08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izboru članova
Vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/03 i 18/03), u članku 8. stavku 1. iza broja 20. dodaje se novi broj 21. koji glasi: »21. Frančići - 5 članova«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/07-01/3

Ur. broj: 2156-04-08-06

Matulji, 24. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Mario Ćiković, ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr