SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 53. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 4. Odluke o autotaksi prijevozu (»Službene novine PGŽ« broj 09/08) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 22. srpnja 2008. donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Jelenje

Članak 1.

Na temelju javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Novi list« dana 8. lipnja 2008. te na Web stranici Općine Jelenje, Općinsko Vijeće Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije), prihvaća ponudu firme B.B. KOMERC d.o.o., Podčudnić 120, 51219 Čavle te povjerava obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Jelenje.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su Odlukom o autotaksi prijevozu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/08).

Članak 3.

Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od četiri (4) godine.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji koji sklapa Poglavarstvo Općine, a potpisuje načelnik, na temelju članka 11. Odluke o autotaksi prijevozu.

Ugovorom o koncesiji reguliraju se prava i obveze davatelja koncesije te prava i obveze korisnika koncesije.

Članak 4.

Naknada za koncesiju koja je predmet ove Odluke utvrđuje se u visinu od 2.400,00 kuna godišnje koju je korisnik koncesije u obvezi platiti danom potpisa Ugovora za 2008. godinu, a za ostale godine odjednom, u punom iznosu. Rok uplate koncesijske naknade je do 30. lipnja tekuće godine.

Naknada iz ovog članka plaća se u korist proračuna Općine Jelenje, davatelja koncesije.

Članak 5.

Pored naknade utvrđene člankom 4. stavkom 1. ove Odluke korisnik je u obvezi danom potpisa Ugovora dostaviti mjenicu sa mjeničnom izjavom u korist Općine Jelenje, ovjerenom kod javnog bilježnika na iznos od 1.000,00 kn, a na ime jamstva za ispunjenje Ugovora.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/08-01/

Ur. broj: 2170-04-01-08-

Dražice, 22. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr