SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Na temelju članka 9. stavaka 5. i 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08) te Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2008. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Grada Opatije

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik Grada Opatije.

Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije imenuju se:


Ime i prezime Adresa Položaj Funkcija u Stožeru


1. Lucijan Kos Opatija, Mileva Sušanj 10 Zamjenik gradonačelnika Načelnik stožera


2. Ervino Mrak Lovran, Tuliševica 24 Direktor komunalnog društva Član

Komunalac d.o.o.


3. Raul Degano Matulji, Trg. V. Gortana 4 Voditelj Tehničkog odsjeka Član
u Gradu Opatiji


4. Josip Grgurić Matulji, Stari grad 27 Načelnik policijske postaje Opatija Član


5. Mladen Šćulac Matulji, Rukavac 51a Zapovjednik Javne vatrogasne Član
postrojbe Opatija


6. Gordana Grgurina Opatija, Dr. Matka Laginje 22 Ravnateljica Crvenog križa Opatija Član


7. Lenjinka Juričić- Rijeka, Đure Šporera 4 (ured) Načelnica Odjela za ZS PU ZS Rijeka Član
Mamilović


8. Nikica Tramontana Opatija, Radnička 10 Predsjednik DVD-a Opatija Član


Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Ured Grada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/08-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-08-1

Opatija, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr