SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 36. stavak 2. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 18/06, pročišćeni tekst) i članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/ 03, 94/04, 48/05, 141/06 i 37/08) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa
za Grad Opatiju

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Opatiju kako slijedi:

1. LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, M. Tita 198

2. Komunalac d.o.o., Opatija, Stubište Lipovica 2

3. Parkovi d.o.o., Opatija, Park Angiolina 2

4. Nova Liburnia d.o.o., Opatija, M. Tita 3

5. Opatija 21 d.o.o., Opatija

Članak 2.

Dužnosnici koji obnašaju dužnost u Gradskom poglavarstvu kao i gradonačelnik Grada Opatije mogu biti članovi nadzornih odbora u trgovačkim društvima iz članka 1. ove Odluke, bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/10

Ur. broj: 2156/01-01-08-1

Opatija, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr