SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Na temelju stavka 10. Završnih odrednica Nacionalne populacijske politike (»Narodne novine« broj 132/06) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na 28. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2008. godine donijelo je

PROGRAM
provedbe mjera Nacionalne populacijske politike
Grada Opatije

1. UVOD

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2006. godine donio je Nacionalnu populacijsku politiku (»Narodne novine« broj 132/06).

Nacionalna populacijska politika naglašava poduzimanje temeljitih i sveobuhvatnih mjera iz područja socijalne, gospodarske, stambene, obrazovne, pravne, financijske, porezne i drugih politika sa ciljem podizanja prirodnog prirasta.

Poticaj za donošenje nacionalne populacijske politike je demografsko stanje i promjene u strukturi stanovništva Republike Hrvatske.

Temeljna načela Nacionalne populacijske politike iskazuju se kroz poštivanje ljudskih prava, dragovoljnost, slobodno i odgovorno roditeljstvo te ravnopravnost spolova.

Definirana područja djelovanja i aktivnosti su:

1. održivi gospodarski razvoj, temeljne i razvojne pretpostavke,

2. sustav obiteljskih potpora,

3. porezne olakšice,

4. usklađivanje obiteljskog i privatnog života,

5. skrb o djeci,

6. zdravstvena zaštita majke i djeteta i

7. senzibilizacija i informiranje.

2. PROGRAM DJELOVANJA

2.1. SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI PROGRAM

2.1.1. Grad Opatija će i nadalje za socijalno ugrožene obitelji osiguravati oblike pomoći sa ciljem prevladavanja socijalne ugroženosti i to:

a) financiranje boravka djece u dječjim vrtićima,

b) besplatne marende za učenike osnovne škole,

c) besplatni produženi boravak za učenike osnovne škole,

d) besplatni prijevoz za učenike srednjih škola,

e) posebni oblici pomoći za siromašnu djecu,

f) sufinanciranje javnog gradskog prijevoza za studente i

g) jednokratne novčane pomoći.

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Rok: Kontinuirano

2.1.2. Grad Opatija osigurava za svu novorođenu djecu jednokratnu novčanu pomoć, a visinu utvrđuje Gradsko Poglavarstvo najkasnije do 31. 12. tekuće godine za narednu godinu

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Rok: Kontinuirano

2.1.3. Osigurava se posebna skrb za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Društvo Naša djeca Opatija

Rok: Kontinuirano

2.1.4. Osigurava se dodatna zdravstvena zaštita djece predškolske i školske djece

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr. Estela Vlašić Belulović, Dr. Mile Batinić

Rok: Kontinuirano

2.1.5. Osiguravaju se sredstva za rad Savjetovališta za brak, obitelj i mladež

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Socijalno vijeće, Savjetovalište za brak, obitelj i mladež

Rok: Kontinuirano

2.1.6. Nastavljaju se pripremne radnje sa ciljem osnivanja Podružnice Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Rok: do kraja 2009.

2.1.7. Osigurava se pomoć pojedinicma i obiteljima u potrebi, a kroz Fond solidarnosti

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Socijalno vijeće

Rok: Kontinuirano

2.2. OPATIJA - ZDRAVI GRAD

2.2.1. Osigurava se zajedničko vježbanje djece do 2 godine i majki te vježbanje trdunica kroz program »Mama - beba - fit«

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Rok: Kontinuirano

2.2.2. Organiziraju se kreativne i sportsko-rekreativne aktivnosti za djecu koja žive u dislociranim naseljima na području Grada Opatije (Oprić, Dobreć, Veprinac, Ičići)

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, KŠR Gorovo, Društvo Naša djeca Opatija

Rok: Kontinuirano

2.3. PREDŠKOLSKI ODGOJ

2.3.1. Osigurava se sustavni i cjeloviti predškolski odgoj za djecu u gradskoj ustanovi Dječji vrtić Opatija i u ustanovama u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave ili privatnih osoba, a prema potrebama roditelja.

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Dječji vrtić Opatija

Rok: Kontinuirano

2.4. OSNOVNO ŠKOLSTVO

2.4.1. Osigurava se produženi boravak za djecu uzrasta I. - IV. razreda

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Osnovna škola Rikarda Katalinić Jeretova

Rok: Kontinuirano

2.4.2. Ekipiran je gradski stručni tim (psiholog, pedagog, socijalni pedagog, logoped i edukacijski rehabilitator) za potrebe djece u Dječjem vrtiću Opatija, Osnovne škole Rikarda Katalinić Jeretova i djece s teškoćama u razvoju

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Osnovna škola Rikarda Katalinić Jeretova, Dječji vrtić Opatija, Društvo Naša djeca Opatija

Rok: Kontinuirano

2.4.3. Osigurava se prijevoz učenika iz Vele Učke u školu u Lupoglav sa ciljem poticanja ostanka mladih obitelji u rijetko naseljenim podučjima

Nositelj: Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Rok: Kontinuirano

2.4.4. Organizirano je čuvanje djece osnovnoškolskog uzrasta tijekom ljetnih mjeseci

Nositelj: Društvo Naša djeca Opatija

Rok: Kontinuirano

2.5. OSTALI PROGRAMI

2.5.1. Grad Opatija osigurava poduzetnicima-korisnicima kredita po Programu poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva pogodnosti u poslovanju kroz oslobađanje:

1. poreza na tvrtku u prve tri godine poslovanja u 100% iznosu

2. komunalne naknade i to:

- 100% - za prvu godinu poslovanja

- 80% - za drugu godinu poslovanja

- 50% - za treću godinu poslovanja

Nositelj: Gradsko poglavarstvo

Rok: Kontinuirano

2.5.2. Obveznicima poreza na tvrtku koji obavljaju djelatnost na području naselja Mala Učka i Vela Učka osigurava se oslobođanje od plaćanja poreza na tvrtku

Nositelj: Gradsko poglavarstvo

Rok: Kontinuirano

2.5.3. Osigurava se smanjenje komunalnog doprinosa za osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije više od 20 godina bez prekida za izgradnju obiteljske kuće

Nositelj: Gradsko poglavarstvo

Rok: Kontinuirano

2.5.4. Planira se bolja prometna povezanost svih naselja na području Grada Opatije. Izrađena je Studija javnog prijevoza sa ciljem da se organizira mobilniji i cjenovno prihvatljiviji prijevoz.

Nositelj: Gradsko poglavarstvo

Rok: 2009. godina

2.5.5. Po stvaranju prostorno-planskih uvjeta, planira se stambena izgradnja gradskih stanova namijenjenih stambenom zbrinjavanju prvenstveno građana s liste prioriteta (socijalni stanovi).

Također se planira izgradnja gradskih stanova koji bi se po uvjetima koje će utvrditi Gradsko poglavarstvo, mogli ponuditi i drugim kategorijama stanovnika primjerice mladim obiteljima i slično.

Nositelj: Gradsko poglavarstvo

Rok: 2011. godina

3. ZAVRŠNE ODREDNICE

Prihvaćanje i provođenje opatijske populacijske politike zahtijeva stalnu, sustavnu i stručnu koordinaciju brojnih sudionika.

Gradski odjeli i ustanove u vlasništvu Grada Opatije dužni su provoditi mjere i aktivnosti iz opatijske populacijske politike te, ukoliko je moguće, raditi na uvođenju mjera Hrvatske nacionalne politike.

Gradski odjeli dužni su u svoje godišnje planove rada uvrstiti mjere i aktivnosti u skladu s opatijskom populacijskom politikom te svaku godinu osigurati sredstva za njihovu provedbu.

Opatijska populacijska politika objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a dostavit će se Savjetu za populacijsku politiku Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Klasa: 023-01/08-01/35

Ur. broj: 2156/01-01-08-1

Opatija, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr