SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Županije primorsko-goranske« broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2008. godine donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU

1. U godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Županije primorsko-goranske« broj 49/07 i 12/08), točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

2. Tabela 2. koja je sastavni dio Godišnjeg Programa, zamjenjuje se novom tabelom 2. koja je prilog i sastavni dio ove izmjene Programa.

3. Ove izmjene Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 363-01/07-01/173

Ur. broj: 2156-01-01-08-3

Opatija, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. izmjene Godišnjeg programa održavanj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr