SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 127/03) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08) Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 28. srpnja 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Razrješuje se dužnosti službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«) SILVIJA KOCIJAN.

Članak 2.

Imenuje se MARTINA KRAJINA, dipl. novinar kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Članak 3.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog obavljanja,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Malom Lošinju.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/08-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-08-2

Mali Lošinj, 28. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr