SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora, (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Općine Ravna Gora

Članak 1.

Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Stožer).

Stožer ima načelnika i osam članova, uključujući i zamjenika načelnika.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. Miroslav Svetličić, općinski načelnik, načelnik

2. Anđelko Florijan, zamjenik općinskog načelnika, zamjenik načelnika

3. Zvonko Ivančić, direktor Turmina d.o.o. Ravna Gora, član

4. Franjo Kamber, član Općinskog vijeća i djelatnik HŠ, Uprave šuma Delnice, član

5. Nedeljko Ružić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav JUO Općine Ravna Gora, član

6. Dražen Krepenc, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Ravna Gora, član

7. Alen Šimatić, voditelj Ispostave Doma zdravlja PGŽ u Delnicama, član

8. Dinko Žagar, načelnik PP Delnice, član

9. Milka Kalaica, inspektor za operativne poslove u Odjelu ZiS PUZS Rijeka, član.

Članak 3.

Nadležnost, djelokrug i način rada Stožera propisan je odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, kao i ostalim aktima donesenim na osnovi njega.

Članak 4.

Sve administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-06/08-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr