SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 4. stavka 3. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/01, 8/04 i 51/07), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) te provedenog javnog natječaja objavljenog u »Novom listu« od 8. lipnja 2008. godine, Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova skupljanja i odvoza otpada s javnih površina

Članak 1.

Komunalni poslovi skupljanja i odvoza otpada s javnih površina na području Općine Ravna Gora povjeravaju se na obavljanje Obrtu za automehaničarske i uslužne djelatnosti »JURANIĆ«, vl. Milivoj Juranić, Kuti 4, Delnice, na rok od četiri godine, počevši od dana sklapanja ugovora.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Općinsko poglavarstvo sklopit će s odabranim izvođačem u roku 15 dana ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/12

Ur. broj: 2112/07-01-08-3

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr