SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u području društvene brige
o djeci predškolske dobi za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07) u članku 4. brojka »320.420,00« mijenja se u brojku »327.396,00«.

U istom članku, u tabelarnom dijelu, brojka »13.368,00« mijenja se u brojku »16.944,00«, stavka »nabava računala 5.000,00« mijenja se u stavku »nabava obloga radijatora 8.400,00«.

Brojka »320.420,00« u stavci »sveukupno« na kraju tabele mijenja se u brojku »327.396,00«.

Članak 2.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr