SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/ 03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/07) u članku 2. brojka »251.056,00« mijenja se u brojku »254.056,00«.

Članak 2.

U članku 3. ispod teksta »prehrana učenika« dodaje se novi tekst »nabava dijagnostičkog medicinskog materijala«, a ispod brojke »36.000,00« dodaje se brojka »3.000,00«. Brojka »251.056,00« u stavci »ukupno« mijenja se u brojku »254.056,00«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/4

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr