SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za

2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirat će se iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete

Leskova Draga 80.000,00

2. rekonstrukcija javne rasvjete

TS Zalesina u Kupjaku 8.000,00


ukupno kuna 88.000,00.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirat će se iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. obnova pješačkih staza i putova

groblja Kupjak 215.000,00

2. izrada žičane ograde stražnje

strane groblja Kupjak 35.000,00

3. obnova fasade mrtvačnice Ravna Gora 50.000,00

4. unutarnje preuređenje mrtvačnice

Ravna Gora 70.000,00

5. nabava opreme mrtvačnice Ravna Gora 80.000,00

2. izgradnja nadgrobnih okvira 79.000,00


ukupno kuna 529.000,00.«

Članak 4.

Članak 6. briše se.

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 353.800,00

2. doprinos za šume 300.000,00

3. naknade za koncesije 15.000,00

4. prihodi od prodaje građevinskog

zemljišta 1.164.200,00


ukupno kuna: 1.833.000,00.«

Članak 7.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/35

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr