SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 22. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 5/02, 20/ 02, 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 17. srpnja 2008. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika
na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva
i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana,
Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji

Članak 1.

Članku 38. stavak 2. Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/98, 6/05) (u nastavku: Odluka) mijenja se i glasi:

»U obavljanju nadzora iz stavka 1. Ovog članka, komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu od počinitelja na mjestu počinjenja prekršaja.«.

Članak 2.

U članku 39. stavak 1. Odluke umjesto riječi: »Globom u iznosu u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba - prijevoznik:« trebaju stajati riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba - prijevoznik:«.

Stavak 2. članka 39. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi - prijevozniku koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

U članak 40. stavak 1. Odluke umjesto riječi: »Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna« trebaju stajati riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna.

U stavku 2. članka 40. umjesto riječi: »Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna« trebaju stajati riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 41. Odluke umjesto riječi: »Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna« trebaju stajati riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna«.

Članak 5.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz članka 39. stavak 1., članka 40. stavak 1. i članka 41. Odluke, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenje prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.«.

Članak 6.

U članku 45. umjesto riječi: »globom« trebaju stajati riječi: »novčanom kaznom«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-22

Kostrena, 17. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr