SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju članka 37. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 51. stavak 8. Statuta Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica od 27. 8. 2003. godine i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 33. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2008. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ice
Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica

I.

Imenuje se Milojka Vičić iz Crikvenice za vršiteljicu dužnosti ravnatelja/ice Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica do imenovanja ravantelja/ice, ali najdulje na vrijeme do godine dana od dana imenovanja.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/08-01/14

Ur. broj: 2107/01-01-08-5

Crikvenica, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr