SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/99), članka 24., stavak 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/02) i članka 23. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice, Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 97. sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice

I.

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice, Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice imenuje tri člana kako slijedi:

1. Ivan Petrinović, za predsjednika, iz Crikvenice, Židine 13,

2. Damir Car, za člana, iz Crikvenice, Braće Car-Uračić 4,

3. Robert Gašparović, za člana, predstavnik Javne vatrogasne postrojbe.

II.

Članovi Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuju se s danom 21. srpnja 2008. godine, a mandat im traje do isteka mandata članova Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice (mandatno razdoblje 2005-2009. godine).

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/08-01/03

Ur. broj: 2107/01-02-08-2

Crikvenica, 21. srpnja 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice
Boždar Tomašek, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr