SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from VISKOVO 2439..2439

26.

Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na svojoj 28. sjednici održanoj 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se gubitak statusa javnog dobra na općoj uporabi na k.č. br. 3252/1 npl. put, k.o. Viškovo, površine 542 m2 i k.č. br. 3252/2, npl. put, k.o. Viškovo, površine 542 m2 upisane u z.k. ul. PI kao društveno vlasništvo - javno dobro na općoj upotrebi

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe javnog dobra - npl. put, te će zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci na temelju ove Odluke izvršiti brisanje javnog dobra na predmetnim nekretninama i izvršiti upis prava vlasništva na ime i korist Općine Viškovo.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/9

Ur. broj: 2170-09-08-1-9

Viškovo, 3. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr