SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
43

43.

Na temelju članka 1. stavak 5. i članka 3. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03) i članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o godišnjem rasporedu dežurstava
nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana
za 2004. godinu prodavaonica koje prodaju
pretežito prehrambene proizvode

Članak 1.

Donosi se Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana za 2004. godinu prodavaonica koje prodaju pretežito prehrambene proizvode (u daljnjem tekstu: prodavaonice).

Članak 2.

Nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana prodavaonice rade od 8,00 do 12,00 sati prema rasporedu koji je prilog ovoj Odluci.

Članak 3.

Na dan Božića, Nove godine i Uskrsa prodavaonice ne rade.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 330-01/03-01/02

Ur. broj: 2112/07-02-03-10

Ravna Gora, 23. prosinca 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.

RASPORED DEŽURSTAVA NEDJELJOM, U DANE DRŽAVNIH BLAGDANA
I NERADNIH DANA ZA 2004. GODINU PRODAVAONICA KOJE PRODAJU PRETEŽITO
PREHRAMBENE PROIZVODE NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA

DEŽURNA PRODAVAONICA

 

 

RAVNA GORA

STARA SUŠICA

KUPJAK

 

MJESEC
2004.

MERKATOR
NANOS OPSKRBA d.d., Prod. br. 131
Matanovci 8
Ravna Gora

Trgovački obrt »S«
Vatrogasna 20
Ravna Gora

ŠPALJ d.o.o.
I. G.
Kovačića 223
Ravna Gora

»IVA & TEO« d.o.o.
I. G.
Kovačića 197
Ravna Gora

Trgovački obrt
»DARIA«
Karolinska cesta 71
Stara Sušica

JABLAN
-TREND d.o.o.
Karolinska cesta 42
Stara Sušica

Trgovačko
-ugostiteljski obrt
»ANAMARIJA« Kupjak b.b. Kupjak

 

 

datum

datum

datum

 

SIJEČANJ

4.

6.

11.

18. i 25.

4., 11. i 25.

6. i 18.

4., 6., 11., 18. i 25.

VELJAČA

8.

15.

22.

1. i 29.

8. i 22.

1., 15. i 29.

1., 8., 15., 22. i 29.

OŽUJAK

7.

14.

21.

28.

7. i 21.

14. i 28.

7., 14., 21. i 28.

TRAVANJ

4.

12.

18.

25.

4. i 18.

12. i 25.

4., 12., 18. i 25.

SVIBANJ

1.

9.

16.

2., 23. i 30.

1., 9. i 23.

2., 16. i 30.

1., 2., 9., 16.,
23. i 30.

LIPANJ

6.

13.

20.

10., 22., 25.
i 27.

6., 13., 22.
i 27.

10., 20. i 25.

6., 10., 13., 20., 22.,
25. i 27.

SRPANJ

4.

11.

18.

25.

11. i 25.

4. i 18.

4., 11., 18. i 25.

KOLOVOZ

8.

15.

22.

1., 5. i 29.

5., 15. i 29.

1., 8. i 22.

1., 5., 8., 15., 22. i 29.

RUJAN

19.

5.

12.

26.

12. i 26.

5. i 19.

5., 12., 19. i 26.

LISTOPAD

3.

10.

17.

8., 24. i 31.

8., 17. i 31.

3., 10. i 24.

3., 8., 10., 17.,
24. i 31.

STUDENI

14.

1.

7.

21. i 28.

7. i 21.

1., 14. i 28.

1., 7., 14., 21. i 28.

PROSINAC

26.

12.

5.

19.

5. i 19.

12. i 26.

5., 12., 19. i 26.

Klasa: 330-01/03-01/02

Ur. broj: 2112/07-02-03-11

Ravna Gora, 23. prosinca 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr