SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
109

109.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04), i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 4/02, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/ 07 i 44/07), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 8. srpnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/ 07) članak 4. se mijenja i glasi:

»Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovoga Plana i nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/61-119

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 8. srpnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr