SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD ČABAR
8

8.

Na temelju članka 10. stavak 1. alineja 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 06/02 i 22/ 05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 04. srpnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra
za 2008. godinu

I.

Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra za 2008. godinu, KLASA: 810-03/08-01/5, UR. BROJ: 2108/01-08-1.

II.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra za 2008. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka i neće se objaviti u »Službenim novinama PGŽ«.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-02/08-01/16

Ur. broj: 2108/01-08-1-5

Čabar, 4. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr