SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD ČABAR
7

7.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96) te članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o trećoj izmjeni Odluke o zemljištu u posjedu
i vlasništvu Grada Čabra

Članak 1.

U PRILOGU 1. točci 3. Odluke o zemljištu u posjedu i vlasništvu Grada Čabra iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko je za prodaju čestica nužno i izvršenje prethodnih radova (imovinsko-pravni, geodetski, građevinski i sl.) početna prodajna cijena, uz navedeno u prethodnom stavku, uvećava se srazmjerno po pojedinim kat. česticama namijenjenim za prodaju i za vrijednost izvedenih radova. Odluku o konačnoj početnoj kupoprodajnoj cijeni donosi Poglavarstvo grada Čabra prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Upravni odjel za opće poslove da izradi čistopis Odluke o zemljištu u posjedu i vlasništvu Grada Čabra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-02/06-01/33

Ur. broj: 2108/01-08-7

Čabar, 4. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr