SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD CRES
21

21.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03), članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) i članka 3. Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koji se na temelju ugovora povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi i o uvjetima i mjerilima za provedbu javnog natječaja za povjeravanje tih komunalnih poslova (»Službene novine PGŽ« broj 7/00), a po provedenom javnom natječaju i na prijedlog Gradskog poglavarstva od 2. lipnja 2008 godine, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 30. lipnja 2008. donijelo je

ODLUKU
o izboru pravnih osoba kojima će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete i održavanja nerazvrstanih cesta

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području Grada Cresa, na temelju ugovora, za razdoblje od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora, povjeravaju se tvrtki HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2.

Članak 2.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Cresa, na temelju ugovora, za razdoblje od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora, povjeravaju se tvrtki »Elektro-voda« d.o.o. Cres, Peškera 2.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik na sklapanje ugovora iz članaka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/08-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-4

Cres, 30. lipnja 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr