SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD BAKAR
21

21.

Na temelju članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07) te članka 219. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96) Gradsko vijeće Grada Bakra je na 27. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2008. godine donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK
o ispravci greške u »Urbanističkom planu
uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo«

Ispravlja se greška u Odluci o urbanističkom planu uređenja radne zone R/27 Kukuljanovo (»Službene novine PGŽ« broj 19/01 i 21/01) na sljedeći način:

1. U članku 49. Odluke o urbanističkom planu uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo u stavku 1. i 2. iza riječi »je« dodaju se riječi »u pravilu«.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-08-09

Bakar, 9. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr