SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 27. Statuta Turističke zajednice Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/95 i 10/01) i članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 4. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o delegiranju članova Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Ravna Gora

Članak 1.

U Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ravna Gora delegiraju se:

1. Gordana Podobnik, Ul. Branimira Markovića 16, Ravna Gora

2. Giorgio Cerin, Ul. Matanovci 37, Ravna Gora.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o delegiranju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ravna Gora, klasa: 080-02/07-01/1, urbroj: 2112/07-02-07-3 od 16. travnja 2007. godine.

Klasa: 080-02/08-01/2

Ur. broj: 2112/07-02-08-2

Ravna Gora, 4. srpnja 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr