SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju članka 5. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu dana 16. ožujka 2008. godine, te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 32. sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju
ugovora na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i to:

- Privremena prometna signalizacija;

- Zemljani radovi - iskopi;

- Potporni i obložni zidovi;

- Radovi na trupu ceste;

- Uređenje ceste sa tucaničkim kolnikom - makadam;

- Sanacija udarnih rupa;

- Sanacija kolničkog zastora - strojno;

- Sanacija manjih asfaltnih površina;

- Dobava na opremi ceste;

- Radovi na opremi ceste

povjeravaju se trgovačkom društvu »JELA« d.o.o. Crikvenica, Frankopanska 13 na vremensko razdoblje od 4 godine od dana zaključenja Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području Grada Crikvenice s rokom izvođenja radova - kontinuirano tijekom cijele godine po pojedinačnim nalozima.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/07-01/336

Ur. broj: 2107/01-01-08-6

Crikvenica, 26. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr