SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 24. Petak, 27. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

64.

Na temelju članka 56. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 10/06, 16/06, 35/07 i 43/07) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 104. sjednici 19. lipnja 2008. godine, donijelo

ODLUKU
o financiranju dogradnje školske zgrade srednje škole
Dr. Antuna Barca, Crikvenica

I.

Primorsko-goranska županija financirat će radove dogradnje školske zgrade srednje škole Dr. Antuna Barca, Crikvenica i usluge nadzora u ukupnoj vrijednosti od 1.700.000,00 kuna.

II.

Sredstva za financiranje radova i usluge iz toč. I. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2008. godinu na poziciji 53030404.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/19

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-04

Rijeka, 19. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr