SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Temeljem članka 34. Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/01) i članka 6. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/94), Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti te motocikla i njegove prikolice na javnom parkiralištu određuju se kako slijedi:

0. zona:

15. 5. do 30. 6. i

1. 9. do 30. 9. u vremenu

od 0 do 24,00 sata 7,00 kuna/sat

1. 7. do 31. 8. u vremenu

od 0 do 24,00 sata 10,00 kuna/sat

1. zona:

1. 10.-14. 5. u vremenu

od 6,30 do 16,00 sati 2,00 kune/sat

15. 5.-30. 9. u vremenu

od 0,00 do 24,00 sata 7,00 kuna/sat

2. zona:

15. 5.-30. 9. u vremenu

od 8,00 do 17,00 sati 20,00 kuna dnevno.

Članak 2.

Članak 4. briše se i glasi:

»Visina naknade za parkiranje autobusa, teretnih vozila, kamp kućica i njihovih priključnih vozila na parkiralištu Palit po vozilu određuje se u iznosu:

1. 15. 5.-30. 9. u vremenu od

0,00 do 24,00 sata 30,00 kuna/sat

2. 15. 5.-30. 9. cjelodnevna naknada 200,00 kuna.

3. 1. 10.-14. 5. u vremenu od

6,30 do 16,00 sati 15,00 kuna/sat.

4. 1. 10.-14. 5. cjelodnevna naknada 100,00 kuna«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/08-01/95.

Ur. broj: 2169-01-01-08-02-1

Rab, 12. lipnja 2008.

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr