SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju odredbi članka 31., 36. i 43. Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/00, 15/01, 11/ 02, 13/03, 19/04, 37/05, 15/06 i 40/07) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/ 02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o naplati parkiranja
na javnim parkiralištima

Članak 1.

Iza članka 13. Općih uvjeta o naplati parkiranja na javnim parkiralištima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/06), dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Parkirališna mjesta za koja se ukaže veća potražnja od ponude, mogu se dodjeljivati putem javnog natječaja, s početnom cijenom u iznosu od 1.800,00 kn i uz sljedeće uvjete:

- da je ponuditelj državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Malom ili Velom Lošinju;

- da je ponuditelj stanovnik dijela grada koji gravitira predmetnom parkiralištu (što će odrediti pravna osoba odnosno »Lošinj parking« d.o.o. koji će i provoditi javni natječaj.

Na način iz stavka 1. ovog članka može se dodijeliti najviše 50% parkirnih mjesta na određenom parkiralištu.

Osobe s invaliditetom uz priložene dokaze mogu sklapati ugovor neposrednom pogodbom.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/08-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-08-3

Mali Lošinj, 19. svibnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr