SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Temeljem članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/2004 i 79/2007) i članka 9. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/06), te članka 26. Statuta Grada Cresa, (»Službene novine« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) gradonačelnik Grada Cresa, Gaetano Negovetić, prof., dana 11. travnja 2008. godine donio je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite
i spašavanja Grada Cresa

Članak 1.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnostima operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Cresa.

Članak 2.

Za članove Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Cresa imenuju se:

1. Gaetano Negovetić (gradonačelnik) - zapovjednik Zapovjedništva

2. Neven Kruljac (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

3. Biserka Šupraha (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

4. Đordano Vešković (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

5. Lino Sinčić (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

6. Sergio Grbin (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

7. Stevo Filinić (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

8. Lenjinka Juričić - Mamilović (načelnica Odjela za zaštitu i spašavanje, PU ZS Rijeka) - član

9. Moris Saganić (načelnik policijske postaje Mali Lošinj) - član

10. Mariano Surdich (zapovjednik DVD-a Cres) - član.

Članak 3.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja donosi Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Cresa.

Članak 4.

Sve administrativne i tehničke poslove za potrebe Zapovjedništvo zaštite i spašavanja obavljat će ured gradske uprave Grada Cresa.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/08-1/1

Ur. broj: 2213/02-02-01-08-6

Cres, 11. travnja 2008.

Gradonačelnik
Gaetano Negovetić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr