SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 12. Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 12/ 00, 15/01, 11/02, 13/03, 19/04, 37/05, 15/06 i 40/07), stavak 3. mijenja se i glasi:

»Horizontalnu, vertikalnu i svjetleću prometnu signalizaciju određuje Upravni odjel Grada, a postavlja ih i održava trgovačko društvo LOŠINJ PARKING d.o.o. Mali Lošinj.

Turističko-informativnu signalizaciju određuju Upravni odjel Grada i Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, a postavlja ih i održava trgovačko društvo LOŠINJ PARKING d.o.o. Mali Lošinj.

Informativnu signalizaciju-smjerokaze za privatne i pravne subjekte, uz suglasnost Upravnog odjela Grada, postavlja i održava trgovačko društvo LOŠINJ PARKING d.o.o.«.

Članak 2.

U članku 12. Odluke, stavak 4. mijenja se i glasi:

»Trgovačko društvo LOŠINJ PARKING d.o.o. će za račun Grada voditi trajnu evidenciju o postavljanju i uklanjanju prometnih znakova na situacionoj podlozi u mjerilu 1:1000, s upisanim vremenom (datumom i satom) promjene. Znakovi koji se postavljaju moraju na svojoj poleđini imati datum postavljanja znaka«.

Članak 3.

U članku 40. stavku 1, alineja 5. mijenja se na način da se brišu riječi »od kbr. 28 do gradskog groblja«, te ista sada glasi: »Ulica Sv. Martin,«.

Članak 4.

U članku 54. u stavak 1, mijenja se i glasi:

»U Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana, od kčbr. 19«.

Članak 5.

U članku 57. Odluke, točka 1, stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- u lučici Sv. Martin propisuje se ograničen dvosmjerni promet«.

Članak 6.

U članku 59. u stavku 1. točka 1. dodaje se 3. alineja, koja glasi:

»- na dijelu ceste, odnosno u Ulici Riva lošinjskih kapetana, od stalne pokretne fizičke barijere (rampe) do kčbr. 19, maksimalno do 60 minuta, uz naplatu po sljedećim cijenama:

- do 30 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

- od 30,00 do 60,00 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 kn.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Ovlašćuju se stručne službe Grada Malog Lošinja da izrade pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa temeljem Odluka o Izmjenama i dopunama (»Službene novine PGŽ« broj 12/00, 15/01, 11/02, 13/03, 19/04, 37/05, 15/06, 40/07 i ove Odluke o izmjeni i dopuni).

Klasa: 340-01/08-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 28. svibnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr