SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 7/02, 15/06 i 18/ 07) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 3. lipnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENU PLANA
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje
usluga na javnim površinama i dijelovima
neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2008. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Ova Izmjena plana stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 944-05/08-01/64

Ur. broj: 2213/01-01-08-7

Mali Lošinj, 3. lipnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

Izmjena Plana rasporeda kioska i specija  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr