SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 I 13/ 08), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj 28. svibnja 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta dio nekretnine pod oznakom č.zem. 9659/1 k.o. Veli Lošinj, u površini od 55 m2 koja površina će se sukladno Parcelacijskom elaboratu br. 020/07. ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića dipl. ing., od 26. 2. 2007. godine pripojiti č.zgr. 540/2 k.o. Veli Lošinj, budući da predmetni dio zemljišta u naravi ne predstavlja javno dobro, već zemljište nužno za uporabu zgrade č.zgr. 540/2 k.o. Veli Lošinj.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i priloženog Parcelacijskog elaborata izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj čestici, u površini od 55 m2, te izvršiti provedbu Parcelacijskog elaborata br. 020/07. od 26. 2. 2007. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/07-01/43

Ur. broj: 2213/01-01-08-8

Mali Lošinj, 28. svibnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr