SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 251. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 31. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju
građevinskih radova za vrijeme turističke sezone

Članak 1.

U Odluci o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/04), članak 8. mijenja se i glasi:

»U slučaju izvođenja građevinskih radova protivno propisanim vremenskim ograničenjima, novčanom kaznom kaznit će se investitor i to:

- novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba kao investitor

- novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za navedene prekršaje odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje navedene u stavku 1. ovog članka, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili djelatnosti kao investitor.

Za prekršaje navedene u stavku 1. ovog članka, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba kao investitor«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/243

Ur. broj: 2107/01-01/08-1

Crikvenica, 29. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr