SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 31. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/96, 9/96 - ispravak, 20/ 96, 14/02, 26/03 i 32/07 - pročišćeni tekst), članak 94. mijenja se i glasi:

»U provođenju ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- rješenjem odrediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Komunalni redar ovlašten je, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde.«

Članak 2.

Članak 100., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se ostale fizičke osobe za prekršaje navedene u stavku 2.«

U članku 100., u stavku 2. umjesto riječi »Globom od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba iz ovog članka ako:« trebaju stajati riječi »Novčanom kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizičke i pravne osobe za prekršaje ako:«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/244

Ur. broj: 2107/01-01-08-1

Crikvenica, 29. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr