SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

57.

Na temelju članka 183. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03, 48/05 - ispravak i 85/ 06), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 121/99, 133/99 i 112/00) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06-pročišćeni tekst, 35/07 i 43/ 07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 4. lipnja 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 33/03, 16/04, 33/ 04, 3/05, 18/05, 28/05, 16/06, 39/06, 27/07 i 9/08) u članku 3. stavku 1. dodaje se:

- GRAD CRIKVENICA

DRAŽEN STOJANOVIĆ, dr. med.

- GRAD NOVI VINODOLSKI.

DRAŽEN STOJANOVIĆ, dr. med

- OPĆINA DOBRINJ

MLADEN ŠPANJOL, dr. med.

ALEMKA ŽIC, dr. med.

MIRO BUŠLJETA, dr. med.

VANDA KOPAJTIĆ-BAŽADONA, dr. med.

BISERKA MAHULJA, dr. med.

- OPĆINA OMIŠALJ

MLADEN ŠPANJOL, dr. med.

ALEMKA ŽIC, dr. med.

RATKO GAŠPAROVIĆ, dr. med.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/45

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr