SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 26. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine
Ravna Gora za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/07) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2008. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 26. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr