SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

80.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 13/02, 3/05, 9/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za
postavljanje privremenih objekata te
reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/06) u članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Početni iznos zakupnine za zakup nekretnine u svrhu prezentacije proizvoda, snimanja reklamnih spotova, filmova i slično po m2 iznosi:

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Početni iznos zakupnine za zakup nekretnine za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta po m2 iznosi:

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/84

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 29. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Odluka o izmjenama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr