SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 27. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o groblju

Članak 1.

U Odluci o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07, 30/07 i 44/07) u članku 59. stavak 1. riječi i broj »Globom od 200,00« ispred riječi kuna, mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 500,00«.

Članak 2.

U članku 60. stavak 1. riječi i broj »Globom od 50,00 do 200,00« ispred riječi kuna, mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00«.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/8

Ur. broj: 2170-09-08-01-14

Viškovo, 15. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr