SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 27. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redarstvu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07), članak 7. mijenja se i glasi:

»U obavljanju poslova nadzora komunalni redar je ovlašten:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

-rješenjem naložiti uklanjanje predmeta, objekta ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,

- predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,

- poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten.«

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. riječi i broj »Globom od 1.000,00« ispred riječi kuna, mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 5.000,00«.

U članku 11. stavak 2.riječi i broj »Globom od 200,00« ispred riječi kuna, mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 1.000,00«.

U članku 11. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

U članku 11. dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. te riječi i broj dosadašnjeg stavka 3.- »Globom od 200,00« ispred riječi kuna, mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 1.000,00«.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/8

Ur. broj: 2170-09-08-01-13

Viškovo, 15. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr