SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01,

15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 27. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07 i 30/07), članak 67. mijenja se i glasi:

»U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

- rješenjem nerediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- rješenjem naložiti uklanjanje predmeta, objekta ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,

- predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,

- poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten.«

Članak 2.

U članku 69. stavak 1. riječi i broj »Globom od 1.000,00« ispred riječi kuna, mjenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 5.000,00«.

U članku 69. stavak 2. riječi i broj »Globom od 200,00« ispred riječi kuna, mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 1.000,00«.

U članku 69. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka«.

Članak 3.

U članku 70. riječi i broj »Globom od 200,00« ispred riječi kuna, mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 1.000,00«.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/8

Ur. broj: 2170-09-08-01-12

Viškovo, 15. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr